sutrinkėti

sutrinkėti
sutrinkė́ti intr. 1. NdŽ, , 1 žr. sutrinksėti: Kad nesutrinkė́tum žemė einant J. Subildėjo, sutrinkė́jo ritami medžiai Pžrl. Išgirdau – tik sutrinkė́jo, supyškėjo kažin kas trioboj Pnd. Sutrinkėjo, subildėjo – svočia atvažiavo LTR(Šn). Tiltas sutrinkėjo, miltai išbirėjo NS215. Sutrinkėjo lauko durys MPas. Galop viskas taip sutrinkėjo, tartum būtų sugriuvę namai J. Balč. Sutrinkėjo žemė, štai Geručių kieme ponas neregėtas Tat. Nuo šūvio sutrinkėjo visas namas . ║ Kai užjojau ant kiemelio, sužvelgėjau, sutrinkėjau – ir išein tėvužis KlvD89. Sutrinka, bilda bėri žirgeliai NS118. ║ Sužaibavo, sutrinkėjo perkūnas J.Jabl. 2. su trinkesiu sujoti, suvažiuoti: Kas čia sujojo žalian kiemelin, sugitrinkėjo tėvelio kiemelin? LTR(r.).
◊ bõčius sutrinkė́jo; S.Dauk sakoma sugriaudėjus.
\ trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; sutrinkėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • sutrinkėti — vksm. Sutrinkėjo nãmo langai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitrinkėti — atitrinkėti, atitrìnka (atìtrinka KŽ), ėjo Pn, attrinkėti; N, ST582 žr. atitrinksėti: E, Vaclavas kad atitrìnka grūšių valgyt! Pc. Ko čia atjojo, atatrinkėjo mano tėvulio dvarelin (d.) Prng. Kad jau attrinka, kad jau atbilda žirgas, kaklą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brinktelėti — 1 brìnktelėti, ėja ( ia), ėjo 1. intr. plumptelėti, staiga parvirsti: Galva pradėjo suktis, ir nepamačiau, kaip brinktelėjau ant žemės Rm. 2. tr. partrenkti: Aš jį brìnktelėjau ant žemės Tvr. 3. intr. suduoti: Arklys brìnktelėjo koja Tvr. 4.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištrinkėti — intr. žr. ištrinksėti: 1. Rtr Ar jau ištrinkėjo bernas daktaro Ds. ║ I su trinkesiu iškristi. 2. Š, Rtr. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrinkėti — intr.; BsPIII47 žr. nutrinksėti: Ans nutrinkėjo, t. y. nuvažiavo su bildesiu J. Vežimas nutrinkėjo pakalnėn DŽ. Nutrìnka kažkas tolyn Trs. Kaip ažgiedojo gaidys, tai ir nutrinkėjo velniai (ps.) Klt. Kur tie žirgeliai? – Keliu nutrinkėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partrinkėti — žr. partrinksėti: Partrinkėjo, parbildėjo visa veselija namo Ėr. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patrinkėti — 1. NdŽ, DŽ1, LLDII27(An) žr. patrinksėti 1: Tiltas patrinkėjo, miltai pabirėjo NS216. | impers.: Griuvo bolkis, tai kad patrìnkėjo Sb. Einu aš palei sodą, – kad patrìnkėjo, papyškėjo! Kp. ║ Kad patrìnkėjo griaustinis, net krūptelėjau Sb.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratrinkėti — intr. praeiti (apie triukšmą, kalbas): Iš pradžių smarkiai šnekėjo, o dabar viskas pratrinkėjo Snt. trinkėti; atitrinkėti; įtrinkėti; ištrinkėti; nutrinkėti; patrinkėti; partrinkėti; pratrinkėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sudardėti — sudardėti, sùdarda, ėjo intr. subildėti, sutrinkėti: Sudardėjo vežimas, prisėstas vyrų ir moterų P.Cvir. Sušmigojo arkliui, ir vežimas sudardėjo Mš. | Sudardėjo tolimi griaustiniai, pakilo vėjas rš. Sudardėjo įtemptos grandinės An. dardėti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugriozdėti — intr. subildėti, sutrinkėti: Sugriozdėjo šūvis rš. griozdėti; sugriozdėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”